Sab 23 Ottobre 2004
PASO LATINO PARTY - Stadtsaal - St. Gallen
photos by DJ Diego Peña ©