21 2005
PA' RUMBEROS - Garufa Dance Club - Zürich
photos by Rumbero ©