:*nädu*
:34
:
:
:165
:

: Zug
My Photo Album (0)
:
: Salsa Basica
Salsa Cubana
Salsa Puertoriqueña
:Ben uf de suechi nach öpperem wo luscht hed
met mer en Salsa Kurs z bsueche oder au
eifach
söscht mal ab und zue wet in usgang go
salsa
tanze.
*nädu*