Montags in Bern Tanzkurse mit Mijail Galano 100%Cubano - Casino Cubano(salsa cubana), Timba Cubana, Men Style

Jeden Montag in Bern Tanzkurse mit Mijail Galano (Kuba) Casino Cubano ( salsa cubana) Timba Cubana Men Style Música Cubana " Aquí El Que Baila Goza " Info & Anmeldung 078 618 50 05 www.mijailgalano.ch www.mijailgalano.ch

Share on Facebook